Mafi mangna yeh zahir nai karta, Ki ap galat or do...

Mafi mangna yeh zahir nai kart...