Heer ro ro kar raanjhe se keh rahi hai, Haath chho...

Heer ro ro kar raanjhe se keh ...