Ek Khwaish Sirhane Rakh Do Na; Aaj Mujh Pe Tum Ina...

Ek Khwaish Sirhane Rakh Do Na;...