Woh khud par garoor karte hai, to isme hairat ki k...

Woh khud par garoor karte hai,...