ishq wich bhijna koi khel nahi hunda, bina bhijeya...

ishq wich bhijna koi khel nahi...