Fulo ki mehek ko churaya nahi jata, suraj ki kirno...

Fulo ki mehek ko churaya nahi ...